Toont alle 4 resultaten

Beantwoording rechtsvraag (231) Zekerheden- en faillissementsrecht

R.D. Vriesendorp

In dit artikel wordt een antwoord gegeven op een rechtsvraag waarbij verscheidene kwesties rondom het zekerheden- en faillissementsrecht centraal staan. Onder andere komen de bevrijdende betaling, vestiging van een pandrecht (bij voorbaat) en de afdrachtsverplichting aan de curator onder.

Perspectief | Rechtsvraag
juli 1994
AA19940534

Beslag op het aandeel van een echtgenoot-deelgenoot in een eenvoudige gemeenschap

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 19 december 2008, nr. C07/137HR, ECLI:NL:HR:2008:BG1816, LJN: BG1816 Nuytinck bespreekt in deze noot bij een uitspraak van de Hoge Raad de huwelijksvermogensperikelen bij beslag op een aandeel in een gemeenschap. Nuytinck is daarbij van mening dat dit alleen mogelijk nadat de gemeenschap verdeeld is. Nuytinck gaat in zijn noot in op beslag op een aandeel van een deelgenoot in een eenvoudige en bijzondere gemeenschap. Als laatste gaat Nuytinck nog in op beslag op het aandeel van een deelgenoot in een tot bijzondere gemeenschap behorend goed afzonderlijk.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2009
AA20090116

Het voorrecht van uitwinning: de ‘longue durée’ van een historische vergissing

E. Koops

Egbert Koops promoveerde op 15 april 2010 aan de Universiteit Leiden op het proefschrift Vormen van subsidiariteit. Promotor was prof. mr. W.J. Zwalve. In deze bijdrage zet hij zijn bevindingen uiteen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
september 2011
AA20110669

Op de rand of net er over?

A.W. Jongbloed

In beginsel is iemand aansprakelijk met zijn gehele vermogen. Er bestaat geen wettelijke regel dat bij de executie een bepaalde volgorde in acht moet worden genomen, maar in de praktijk zijn op grond van rechterlijke uitspraken regels gegroeid. Daarnaast wil de wetgever de schuldenaar beschermen met een regeling omtrent zaken waarop geen beslag kan worden gelegd c.q. een zeker bedrag aan inkomen/uitkering niet voor beslag vatbaar te verklaren. Recent ontstond discussie betreffende een uitspraak van de voorzieningenrechter Arnhem, waarin is uitgemaakt dat de beslagvrije voet niet geldt voor op een bankrekening overgemaakt restantsalaris.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2008
AA20080196

Toont alle 4 resultaten