Beroepsopleiding advocaten


Als gevolg van de wijziging van de Advocatenwet zijn pas beginnende advocaten sinds die datum verplicht een door de Nederlandse orde van advocaten verzorgde beroepsopleiding te volgen. Deze beroepsopleiding wordt afgesloten met een examen. Wie voor dat examen slaagt, mag advocaat blijven; wie het examen uiteindelijk niet haalt, mag niet langer het beroep van advocaat uitoefenen. Hieronder volgt een bespreking van de verschillende onderdelen van de nieuwe wet en van die onderwerpen die tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel dat leidde tot de onderhavige wet, de aandacht kregen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A. Kors

Verschijning: september 1989

Archiefcode: AA19890772

advocaat beroepsopleiding Orde van Advocaten stage verplichte beroepsopleiding voor advocaten

Annotaties en wetgeving Wetgeving