Toont alle 8 resultaten

Advocatenpraktijk Rijksuniversiteit Limburg

M.J. van der Aa, T. Spronken

In dit artikel wordt het aan de Maastrichtse rechtenfaculteit aangeboden vak `Advocatenpraktijk Rijksuniversitteit Limburg´ besproken dat volgens de auteurs belangrijk is voor de vaardigheden en het vaardighedenonderwijs voor de in Maastricht opgeleide juristen.

Perspectief | Perspectiefartikel
februari 1991
AA19910146

Beroepsopleiding advocaten

A. Kors

Als gevolg van de wijziging van de Advocatenwet zijn pas beginnende advocaten sinds die datum verplicht een door de Nederlandse orde van advocaten verzorgde beroepsopleiding te volgen. Deze beroepsopleiding wordt afgesloten met een examen. Wie voor dat examen slaagt, mag advocaat blijven; wie het examen uiteindelijk niet haalt, mag niet langer het beroep van advocaat uitoefenen. Hieronder volgt een bespreking van de verschillende onderdelen van de nieuwe wet en van die onderwerpen die tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel dat leidde tot de onderhavige wet, de aandacht kregen.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 1989
AA19890772

Een ondernemingsrecht master, een goed idee?

S.R. Schuit

Post thumbnail In dit artikel gaat Schuit in op de wijze waarop juridische faculteiten invulling zouden moeten geven zodat dit beter aansluit bij de rechtspraktijk. Ook gaat de auteur in op de samenwerking tussen de NOvA en de faculteiten om op die manier betere juristen voort te brengen.

Verdieping | Studentartikel
november 2008
AA20080837

Heleen Kersten

F.S. Bakker, M. Samadi

Post thumbnail

Ars Aequi sprak met mr. Heleen Kersten. Zij werkt sinds het afronden van haar rechtenstudie als advocaat bij Stibbe, werd in 1997 partner en in 2008 managing partner bij dit kantoor. Daarnaast is zij sinds 2007 commissaris bij Egeria en sinds 2011 commissaris bij Van Lanschot. Wij stelden haar vragen over haar studie, carrière, een bijzondere juridische ervaring en over mogelijke tips voor de huidige student.

Blauwe pagina's | Bijzondere juridische ervaringen
januari 2014
AA20140004

Rechtenstudie.nl

C. Rijckenberg

In deze bijdrage wordt ingegaan op de voor rechtenstudenten interessante website: www.rechtenstudie.nl.

Overig | Website
september 2003
AA20030701

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 48

stages door illegale jongeren

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 46

stagiaires in de Wav

Stages door illegale jongeren: een doorbraak?

G.G. Lodder

Post thumbnail Al jarenlang wordt door verschillende partijen geijverd voor het opheffen van het verbod om kinderen zonder rechtmatig verblijf (zgn. ‘illegale kinderen’)in het kader van hun opleiding stage te laten lopen. Eerdere toezeggingen van bewindslieden om stages ook voor deze jongeren mogelijk te maken zijn door de regering weer ingetrokken. Toch zijn er wel enkele hoopvolle ontwikkelingen. Gerrie Lodder schetst het juridisch kader op grond waarvan wordt aangenomen dat het illegale kinderen wettelijk niet is toegestaan om stage te lopen en gaat daarna in op de oplossingen die zijn aangedragen om het stagelopen toch mogelijk te maken en de reactie van de regering hierop.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 2013
AA20130022

Toont alle 8 resultaten