Belemmeringen voor (zichtbare) bestuursrechtelijke rechtsvorming


Van rechtsvorming is in het algemeen sprake als de betekenis van een rechterlijke uitspraak verder strekt dan het geschil dat er mee wordt beslecht, doordat in de uitspraak bepaalde rechtsbegrippen of rechtsbeginselen worden geconcretiseerd en de betreffende uitspraak daarmee een bijdrage levert aan de rechtseenheid en/of rechtsontwikkeling. Deze bijdrage gaat over de Nederlandse bestuursrechter als rechtsvormer. In hoeverre voldoet hij aan de volgende twee geformuleerde wensen: neemt hij zijn verantwoordelijkheid, en weet hij daarbij te overtuigen? En voor zover hij niet geheel en al aan die wensen voldoet: valt zijn feilen te verklaren, en valt er iets aan te doen?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.T. Marseille

Verschijning: februari 2010

Archiefcode: AA20100090

afdeling bestuursrechtspraak bestuursrechter Raad van State rechtsvorming

Staats- en bestuursrecht