Belastingheffer van voordelen uit deelname aan medische proeven


Hoge Raad 3 oktober 1990, nr. 26.142, ECLI:NL:HR:1990:ZC4398 en ECLI:NL:HR:1990:BH7882

In deze uitspraak van de Hoge Raad bepaalt de Hoge Raad dat het deelnemen aan een medisch experiment waar geen beloning voor in het vooruitzicht was gesteld, deze beloning wel belastbaar is in de zin van art. 22 lid 1 onder b Web IB 1964 ook al is er geen sprake van arbeid maar en de inkomsten uit diensten zijn verkrijgen, ondanks dat geen er handelingen zijn verricht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W. Zwemmer

Verschijning: januari 1991

Archiefcode: AA19910081

Hoge Raad 03-10-1990 (ECLI:NL:HR:1990:ZC4398) zaaknummer: 26.142,
Hoge Raad 03-10-1990 (ECLI:NL:HR:1990:BH7882) zaaknummer: 26.142

actief handelen arbeid belastbaar diensten

Belastingrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie