Resultaat 1–12 van de 17 resultaten wordt getoond

‘Arrondissement Nieuwenhof’: een oefenrechtbank gebaseerd op een simulatie van de juridische werkelijkheid

F.J. Fernhout, R. Otto, F. van Rijthoven, G. Span

In dit artikel wordt de 'moot court' of oefenrechtbank besproken zoals deze in 1988 werd aangeboden aan de juridische faculteit van de Rijksuniversiteit Limburg.

Perspectief | Perspectiefartikel
juni 1988
AA19880373

‘Biertje?’

Beantwoording rechtsvraag (319) Goederen- en insolventierecht

R.J. van Doornmalen, J.A.A.M. Verschure

Aan de hand van een goederechtelijke casus worden een aantal vragen gesteld en vervolgens uitgewerkt.

Perspectief | Rechtsvraag
september 2005
AA20050769

‘Bij dementie hoeft het leven van mij niet meer’

Beantwoording rechtsvraag (321) Strafrecht

E. Pans

Aan de hand van een strafrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld en vervolgens uitgewerkt.

Perspectief | Rechtsvraag
oktober 2005
AA20050879

Axioma B.V. in moeilijkheden

Rechtsvraag (325) Ondernemingsrecht

M.J. Kroeze

Aan de hand van een ondernemingsrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld en uitgewerkt.

Perspectief | Rechtsvraag
oktober 2005
AA20050886

Beantwoording rechtsvraag (259) voor eerstejaars. Rechtsvinding en gevalsvergelijking

C.J.H. Jansen, C.J. Loonstra

Beantwoording van een casus waarbij door middel van gevalsvergelijking uit een casus de juiste rechtsvraag moet worden gedestilleerd.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1997
AA19970451

Beantwoording rechtsvraag (299) Strafprocesrecht

F.A.J. Koopmans

De eerder aan de hand van een strafprocesrechtelijke casus gestelde vragen worden nu hier beantwoord.

Perspectief | Rechtsvraag
april 2002
AA20020290

Beantwoording rechtsvraag (300) Verzekeringsrecht

F.H.E. van der Moolen

De reeds eerder gestelde rechtsvraag aan de hand van een verzekeringsrechtelijke casus wordt hier beantwoord.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 2002
AA20020465

De doos van Pandora

Rechtsvraag (234) Verbintenissenrecht

C.P.L. van Woensel

Aan de hand van een verbintenisrechtelijke casus worden een aantal vragen gesteld en beantwoord.

Perspectief | Rechtsvraag
september 2005
AA20050774

Geknakte onderhandelingen

Beantwoording rechtsvraag (322) Internationaal privaatrecht

P. Vlas

Aan de hand van een internationaal privaatrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld en vervolgens uitgewerkt.

Perspectief | Rechtsvraag
oktober 2005
AA20050883

Is de nationale rechter verplicht een rechtsregel die het EHRM fomuleert toe te passen? Rechtsvraag (313) Staatsrecht

F.M.C. Vlemminx

Aan de hand van een staatsrechtelijke casus wordt een aantal vragen gesteld en uitgewerkt.

Perspectief | Rechtsvraag
maart 2004
AA20040221

Is the snake eating the elephant? China’s Lenovo koopt IBM

Beantwoording rechtsvraag (320) Mededingingsrecht

P.J. Slot

Aan de hand van een mededingingsrechtelijke casus wordt een aantal vragen gesteld en beantwoord.

Perspectief | Rechtsvraag
september 2005
AA20050771

Kan de rechter het tot stand brengen van wetgeving verbieden of gebieden? Beantwoording rechtsvraag (311) Staatsrecht

D.E. Bunschoten

Aan de hand van een staatrechtelijke casus zijn er vragen gesteld en die worden nu uitgewerkt.

Perspectief | Rechtsvraag
maart 2004
AA20040213

Resultaat 1–12 van de 17 resultaten wordt getoond