Beantwoording rechtsvraag (242) Internationaal strafrecht


Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het internationaal strafrecht waarbij het vraagstuk rondom uitlevering centraal staat.