Beantwoording rechtsvraag (240) Bestuursrecht

Een Drents bosje


Beantwoording van een rechtsvraag uit een casus van een op waarheid gebeurde zaak waarbij onder meer het bevoegdheidsvraagstuk en strijdigheid met verschillende wet- en regelgeving centraal staat.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W. Konijnenbelt

Verschijning: juli 1995

Archiefcode: AA19950628

bestuursorgaan bevoegdheid kapvergunning schadevergoeding

Staats- en bestuursrecht

Perspectief Rechtsvraag