Beantwoording rechtsvraag (231) Zekerheden- en faillissementsrecht


In dit artikel wordt een antwoord gegeven op een rechtsvraag waarbij verscheidene kwesties rondom het zekerheden- en faillissementsrecht centraal staan. Onder andere komen de bevrijdende betaling, vestiging van een pandrecht (bij voorbaat) en de afdrachtsverplichting aan de curator onder.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.D. Vriesendorp

Verschijning: juli 1994

Archiefcode: AA19940534

accessoriteit bevrijdende betaling pandrecht uitwinning vordering zekerheid

Burgerlijk recht FaillissementsrechtVermogensrecht

Perspectief Rechtsvraag