Toont alle 4 resultaten

Beantwoording rechtsvraag (204) burgerlijk recht

W.H.M. Reehuis

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het goederen- en faillissementsrecht naar nieuw BW. De vraag die aan de orde is, is of de in de casus geschetste feiten er sprake is van een geldig eigendomsvoorbehoud en stil pandrecht.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1991
AA19910507

Een gruwelijke ontdekking

J.M.J. van Rijn van Alkemade

Aan de hand van de vergelijking tussen recht en wiskunde wordt besproken hoe regels geleerd worden en hoe er juridisch beredeneerd wordt.

Opinie | Redactioneel
september 2007
AA20070629

Maar dat is niet logisch! Denkfouten en drogredenen in juridische argumentatie

H.T.M. Kloosterhuis

Post thumbnail Voor iedere jurist is het beoordelen van argumentatie dagelijkse kost. Toch levert dat soms moeilijkheden op. Dat is bijvoorbeeld het geval bij denkfouten en drogredenen: argumentaties die aanvaardbaar lijken, maar waarmee bij nadere beschouwing iets mis is. De ontmaskering van de drogredenen in juridische argumentatie is interessant en belangrijk. Het kan gaan om logische fouten, maar ook om valkuilen in de taal die juristen voor elkaar creëren. Bij die valkuilen gaat het erom te laten zien hoe we niet-klaarblijkelijke onzin kunnen analyseren als klaarblijkelijke onzin. In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van deze drogredenen in juridische argumentatie.

Perspectief | Perspectiefartikel
september 2016
AA20160673

Rechtenstudenten en gezagsargumenten horen bij elkaar

L. Hesselink

Juristen die argumenteren, doen vaak een beroep op gezag, ze grijpen naar personen en instanties van naam. De critici van de juristerij vinden dat niet zo best. Zij menen dat echte redeneringen en ware theorieën de plaats moeten innemen van die slaafse gezagsgetrouwheid. Maar wat is eigenlijk een gezagsargument en wat voor rol speelt het precies in het juridisch argumenteren? Moeten de rechtenstudies radicaal worden omgegooid? Op deze vragen past een duidelijk antwoord.

Perspectief | Perspectiefartikel
september 1993
AA19930629

Toont alle 4 resultaten