Assoud-Nationale Sporttotalisator; vervolg


Gerechtshof Amsterdam 7 mei 1998, ECLI:NL:GHAMS:1998:AB9829, nr. 1272/97

Vervolg van Hoge Raad 19 september 1997, NJ 1998, 6 (Assoud/Nationale Sporttotalisator)

Vervolg op het arrest geannoteerd in een eerder nummer van Ars Aequi over de vraag wat als kernbedingen in de zin van art. 6:231 sub a BW hebben te gelden. Dit arrest geeft de uitkomst na verwijzing door de Hoge Raad.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Hijma

Verschijning: september 1998

Archiefcode: AA19980788

Gerechtshof Amsterdam 07-05-1998 (ECLI:NL:GHAMS:1998:AB9829) zaaknummer: 1272/97

consument kernbeding lotto rechtsbescherming

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie