Artikel 8:22 Awb: schakel tussen de curator en de bestuursrechtelijke beroepsprocedure


Om de consequenties van een faillissement voor de procedure bij de bestuursrechter te regelen, is artikel 8:22 in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) opgenomen. In deze aflevering van ‘Ode aan de schakelbepalingen’ wordt artikel 8:22 Awb nader beschouwd.

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.