Artiestenverloningen-Prae Artiestenverloning: de (on)rechtmatigheid van de louter beschrijvende, verwarringwekkende domeinnaam


Hoge Raad 11 december 2015, nr. 14/04460, ECLI:NL:HR:2015:3554 (Artiestenverloningen/Prae Artiestenverloning)

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): D.J.G. Visser

Verschijning: januari 2017

Archiefcode: AA20170047

Hoge Raad 11-12-2015 (ECLI:NL:HR:2015:3554) zaaknummer: 14/04460

5 Hnw 6:162 BW artiestenverloning beschrijvende naam domeinnaam handelsnaam onderscheidend vermogen Prae Artiestenverloning verwarringsgevaar

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie