Arbeidsrechtelijke aspecten van AIDS

In de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland


Met het stijgende aantal seropositieven en mensen met AIDS groeit ook de AlDS-problematiek op de arbeidsplaats. In dit artikel wordt de (rechts-) ontwikkeling op dit terrein besproken, zowel voor ons land, als die voor enkele vergelijkbare landen. Dit aan de hand van twee hoofdthema’s: Hiv-screening en werving en selectie en AiDS-specifiek ontslag.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W. van den Elsen

Verschijning: maart 1991

Archiefcode: AA19910204

aids hiv hiv-screening ontslag testen

Metajuridica RechtsvergelijkingSociaal-economisch recht Arbeidsrecht

Verdieping Studentartikel