Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond

Anonieme getuigen

A.H.J. Swart

Europese Commissie voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECRM) 12 mei 1988, ECLI:NL:XX:1989:AD0949, nr. PUBLCEDHSERIEAVOL166 (Kostovski-Nederland). De Europese Commissie voor de rechten van mens is van oordeel dat in de zaak Kostovski inbreuk is gemaakt op het recht op een eerlijk proces. Het standpunt van de commissie dwingt Nederland tot een fundamentele herbezinning op de ontwikkelingen. De praktijk zoals die in Nederland is ontstaan met betrekking tot anonieme getuigen, kan niet door de beugel. In de noot wordt verder ingegaan op het rapport van de commissie en 4 concurring opinions.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1988
AA19880855

Het algoritme van de Afdeling: de realiteit van complex bestuursrecht

C.J. Wolswinkel

Post thumbnail De rechtsontwikkeling ten aanzien van geautomatiseerde besluitvorming heeft niet alleen betekenis voor de normering van digitaal bestuur, maar is evenzeer relevant voor andere terreinen van het bestuursrecht waar algoritmische besluitvorming plaatsvindt. Omgekeerd laat de rechtsontwikkeling op die andere terreinen zien hoe een bestuursrechtelijk toetsingskader voor geautomatiseerde besluitvorming verder gestalte kan krijgen.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2019
AA20190776

Het EVRM en de partij-getuige

G.R. Rutgers

Hoge Raad 19 februari 1988, nr. 13151, ECLI:NL:HR:1988:AD0203, NJ 1988, 725 (Dombo Beheer BV/Nederlandse Middenstandsbank NV) Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 27 oktober 1993, Application no. 14448/88, ECLI:CE:ECHR:1993:1027JUD001444888 (Dombo Beheer BV/The Netherlands) Twee uitspraken, zowel van de Hoge Raad (19-2-1988) en het EHRM (27-10-1993) worden besproken. De uitspraak van het EHRM volgt op de uitspraak van de Hoge Raad. Het gaat i.c. om de partij als getuige. Onder het oude recht stond het OBW en het oude Wetboek van Burgerlijk Rechtsvordering niet toe. I.c. heeft de (oud) directeur van een bv niet kunnen getuigen. Volgens het EHRM is dit in strijd met de regels van een eerlijk proces. Het EHRM kent geen 'minnelijke genoegdoening' (schadevergoeding) toe omdat indien de getuigenis wel had plaatsgevonden niet zeker was of de verliezende partij in dat geval gewonnen had.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1994
AA19940758

maart 1990

Katern 34: Strafrecht

J. Silvis

juni 1992

Katern 43: Mensenrechten

J. van der Velde

december 1992

Katern 45: Mensenrechten

J. van der Velde

december 2001

Katern 81: Mensenrechten

M.L. van Emmerik

september 2005

Katern 96: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

Liever kwijt dan rijk?

Telehoren in strafzaken: een oproep tot bezinning

D.L.F. de Vocht

Sinds de pandemie is telehoren niet meer weg te denken uit ons strafproces. De voordelen ervan lijken evident maar of het in alle gevallen als een volwaardig alternatief voor communicatie in persoon kan worden gezien, is een ingewikkelder vraag. Onduidelijk is welke gevolgen het heeft voor de kwaliteit van communicatie, het 'rituele' karakter van het strafproces en bepaalde procesrechten. Nader onderzoek naar de effecten van telehoren op de kwaliteit van ons strafproces is nodig om beslissingen te kunnen nemen over de meer structurele inzet ervan.

Blauwe pagina's | Liever kwijt dan rijk
december 2023
AA20230916

Ondervraagd of niet, that’s the question

T. Kooijmans

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 10 juli 2012, ECLI:NL:XX:2012:BX3071, appl.nr. 29353/06, NJ 2012/649 m.nt. T.M. Schalken (Vidgen t. the Netherlands)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2013
AA20130134

Reaktie op: Rechtsbescherming op de tocht? (Inclusief nawoord)

L.J. Vester

In deze reactie wordt ingegaan op een redactioneel artikel dat eerder in Ars Aequi werd gepubliceerd (AA19880002) en dat verhaalde over de voorgestelde wetswijziging waardoor 'vormfouten' van het OM niet meer leiden tot het heenzenden en vrijspreken van vermeende criminelen. Inclusief nawoord door B. Emmerig en J. Melis.

Opinie | Reactie/nawoord
april 1988
AA19880221

Rechtsbescherming op de tocht?

B. Emmerig, J. Melis

In dit redactionele artikel staat het voorstel van de toenmalige minister Korthals Altes centraal waarin voorgesteld werd om vormfouten die het OM maakte en waardoor verdachten op vrije voeten kwamen achteraf terug te draaien. De redacteurs stellen dat de verdachte daardoor de dupe wordt en er afbreuk gedaan wordt aan diens rechtsbescherming.

Opinie | Redactioneel
januari 1988
AA19880002

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond