Amuse


In deze amuse van Lokin wordt ingegaan op het het werk waar vroeger de rechtenstudie mee aan werd gevangen, de romeinsrechtelijke ‘Instituten’ van Gaius. In de amuse wordt de totstandkoming en de ontwikkeling beschreven die ten grondslag ligt aan de hedendaagse indeling van het privaatrecht en onderscheid tussen publiek- en privaatrecht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.H.A. Lokin

Verschijning: december 2008

Archiefcode: AA20080858

Digesten instituut Justinianus ontwikkeling rechtenstudie rechtsbronnen

Metajuridica RechtsgeschiedenisRomeins recht

Opinie Amuse