juridische argumentatie

Toont alle 10 resultaten

‘Alles afwegende….’ (Digitaal boek)

Bijdragen aan het Vijfde Symposium Juridische Argumentatie 22 juni 2007 te Rotterdam

E.T. Feteris, H.T.M. Kloosterhuis, H.J. Plug, J.A. Pontier

Post thumbnail De bijdragen bieden een goed inzicht in de stand van zaken in het onderzoek naar juridische argumentatie in Nederland.

9789069166629 - 13-12-2007

Argumentatietheorie en Recht

M. Henket

Post thumbnail Deze kennismaking met de argumentatieleer geeft inzicht bij de analyse en beoordeling van juridische argumentatie en legt verbanden tussen opvattingen uit de argumentatieleer, de rechtstheorie en de rechtspraktijk.

9789069163376 - 22-12-1998

Argumentatietheorie en Recht (Digitaal boek)

M. Henket

Post thumbnail Deze kennismaking met de argumentatieleer geeft inzicht bij de analyse en beoordeling van juridische argumentatie en legt verbanden tussen opvattingen uit de argumentatieleer, de rechtstheorie en de rechtspraktijk.

9789069163376 - 22-12-1998

In het licht van deze overweging (Digitaal boek)

Bijdragen aan het Vierde Symposium Juridische Argumentatie 27 juni 2003 te Rotterdam

E.T. Feteris, H.T.M. Kloosterhuis, H.J. Plug, J.A. Pontier

Post thumbnail In het Licht van deze Overwegingen is een bundeling van de bijdragen aan het Vierde Symposium Juridische Argumentatie dat is gehouden op 27 juni 2003 te Rotterdam. De bijdragen geven een goed beeld van de huidige stand van zaken van het onderzoek naar juridische argumentatie in Nederland.

9789069165295 - 09-01-2004

juni 1989

Katern 31: Rechtsfilosofie en rechtstheorie

A. Soeteman

Maar dat is níet logisch!

Drogredenen in het recht

H.T.M. Kloosterhuis

Post thumbnail Dit boek gaat over drogredenen in juridische argumentatie. Aan de hand van actuele voorbeelden uit de rechtspraak en juridische discussies wordt de vraag gesteld ‘Is dit wel logisch?’

9789492766090 - 06-04-2023

Maar dat is niet logisch! Denkfouten en drogredenen in juridische argumentatie

H.T.M. Kloosterhuis

Post thumbnail Voor iedere jurist is het beoordelen van argumentatie dagelijkse kost. Toch levert dat soms moeilijkheden op. Dat is bijvoorbeeld het geval bij denkfouten en drogredenen: argumentaties die aanvaardbaar lijken, maar waarmee bij nadere beschouwing iets mis is. De ontmaskering van de drogredenen in juridische argumentatie is interessant en belangrijk. Het kan gaan om logische fouten, maar ook om valkuilen in de taal die juristen voor elkaar creëren. Bij die valkuilen gaat het erom te laten zien hoe we niet-klaarblijkelijke onzin kunnen analyseren als klaarblijkelijke onzin. In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van deze drogredenen in juridische argumentatie.

Perspectief | Perspectiefartikel
september 2016
AA20160673

Met recht en reden (Digitaal boek)

Bijdragen aan het derde symposium Juridische argumentatie 18 juni 1999 te Rotterdam

E.T. Feteris, H.T.M. Kloosterhuis, H.J. Plug, J.A. Pontier

Post thumbnail Bijdragen aan het derde symposium Juridische argumentatie 18 juni 1999 te Rotterdam

9789069163413 - 17-07-2000

Moot Court: de rol van de oefenrechtbank in het juridisch vaardighedenonderwijs

C.G. Breedveld-de Voogd

Bij de opleiding tot jurist behoorde van oudsher ook de oefening in het pleiten. Aan het einde van de vorige eeuw leek de aandacht hiervoor echter verdwenen. Met de introductie van vakken zoals het Leidse Moot Court is deze onderwijstraditie weer nieuw leven ingeblazen. In dit artikel staat centraal de ontwikkeling en de inhoud van deze vorm van vaardighedenonderwijs.

Perspectief | Perspectiefartikel
maart 2016
AA20160219

Rechters, advocaten en hookers

J.S. Kortmann

Post thumbnail Hoe dienen advocaten en rechters hun juridische argumentatie te presenteren in woord en geschrift? Jeroen Kortmann beschrijft enkele kleurrijke voorbeelden uit binen- en buitenland.

Opinie | Amuse | Opiniërend artikel
mei 2012
AA20120336

Toont alle 10 resultaten