Afspraken maken met de fiscus en andere vormen van geschilbeslechting buiten de rechter om


Met de fiscus valt niet te schipperen. Dat denkt de argeloze belastingbetaler en dat is ook zo. Toch sluit de fiscus jaarlijks tienduizenden overeenkomsten met belastingbetalers buiten de rechter om. Op het gevaar af van rechtsongelijkheid en wildgroei wordt zo voorkomen dat het ambtelijk apparaat en de rechterlijke macht dichtslibben. Niet minder belangrijk is dat het maatschappelijk verkeer gebaat is bij deze praktische oplossing. De opzet van dit artikel is om een overzicht te geven van de (on-)mogelijkheden om een geschil of onzekerheid over belastingheffing en de inning daarvan buiten de rechter om, op te lossen. Daarbij komen onder meer de afspraak contra legem, de twee-wegenleer, de fiscale transactie ter voorkoming van strafvervolging en mediation aan de orde.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): K.L.H. van Mens

Verschijning: juli 2002

Archiefcode: AA20020522

afspraak contra legem fiscale transactie fiscus mediation rechtsongelijkheid twee-wegenleer

Belastingrecht

Bijzonder nummer Buiten de rechter om