Advocaten en andere bedreigde diersoorten


In veel landen worden advocaten bij uitoefening van hun beroep op allerlei manieren door de overheid belaagd, vaak omdat zij optreden als advocaat van politieke tegenstanders van de machthebbers. Dit artikel gaat in op geldende internationale regels met betrekking tot de onafhankelijkheid van de advocaten alsmede enkele voorbeelden uit de praktijk en de rol van de Nederlandse Stichting Advocaten voor Advocaten.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.R. ter Kuile

Verschijning: april 1998

Archiefcode: AA19980282

advocaat bedreiging toegang tot het recht vrijheid

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Mensenrechten

Verdieping Verdiepend artikel