Adam Opel-Autec


Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 25 januari 2007, zaak nr. C-48-05, ECLI:EU:C:2007:55 (Adam Opel/Autec)

Uitleg van artikel 5 lid 1 onder a Merkenrichtlijn. Tegen gebruik van een merk kan alleen worden opgetreden, wanneer door dergelijk gebruik afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de functies van het merk. Onder gebruik van het merk voor waren in die bepaling moet worden verstaan het gebruik van het merk voor de waren door de derde tegen wie wordt opgetreden. Uitleg van artikel 5 lid 2 en art 6 lid 1 Merkenrichtlijn. Vergelijk: BMW/Deenik-arrest.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Ch.E.F.M. Gielen

Verschijning: mei 2007

Archiefcode: AA20070460

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen 25-01-2007 (ECLI:EU:C:2007:55) zaaknummer: C-48-05

inbreuk inbreuk op een recht merk merkenrecht

Internationaal Europees en buitenlands recht

Annotaties en wetgeving Annotatie