AC-Treuhand AG v. Commissie

Welke ondernemingen vallen onder het bereik van het verbod van artikel 101, lid 1, VWEU?


Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) (Tweede kamer) 22 oktober 2015, ECLI:EU:C:2015:717, zaak C-194/14 P
Betreffende een vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 6 februari 2014, AC-(Treuhand AG/Commissie).

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.J. Slot

Verschijning: februari 2016

Archiefcode: AA20160121

Hof van Justitie Europese Unie 22-10-2015 (ECLI:EU:C:2015:717) zaaknummer: C-194/14 P

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrechtSociaal-economisch recht Mededingingsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie