Aanwijzingen voor de regelgeving


Artikel over de Aanwijzingen voor de regelgeving. Deze aanwijzingen zijn als het ware een soort leidraad voor de totstandkoming van kwalitatief goede wetten. In het artikel worden de doelstellingen van de aanwijzingen besproken alsmede de inhoud, ontstaansgeschiedenis, reikwijdte en rechtskarakter en redactionele opzet. Ook wordt naleving en de uitbreiding besproken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T.C. Borman

Verschijning: Maart 1993

Archiefcode: AA19930183

algemeen verbindend voorschrift kwaliteit wetgeving wetgevingsjurist

Staats- en bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Wetgeving

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.