360 gradenfeedback voor de rechtspraak


De Rechtspraak heeft kwaliteitsrechtspraak hoog op de agenda staan. Voor kwaliteitsborging is 360 gradenfeedback door zowel de rechtspraak zelf als media en wetenschap noodzakelijk. De wetenschap loopt echter tegen grenzen aan doordat uitspraken niet altijd beschikbaar en controleerbaar zijn. In deze amuse pleiten de auteurs daarom voor een open accescultuur in de rechtspraak.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.D. Reijneveld, J.T. Tegelaar

Verschijning: juni 2019

Archiefcode: AA20190427

feedback kwaliteit media openbaarheid rechtspraak wetenschap

Algemeen juridisch Metajuridica Rechtspleging

Opinie Redactioneel