Beëindigingsvergoedingen voor handelsagenten en algemeen belang

De uitspraak van het HvJ EU in de zaak Unamar nader beschouwd


Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 17 oktober 2013, ECLI:EU:C:2013:663, zaak C-184/12 (United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV/Navigation Maritime Bulgare)


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.A.H. van Hoek

Verschijning: juni 2014

Archiefcode: AA20140466

Hof van Justitie Europese Unie 17-10-2013 (ECLI:EU:C:2013:663) zaaknummer: C-184/12

7 EVO 9 Rome I handelsagentuur minimumharmonisatie rechtskeuze richtlijn Rome I toepassing voorrangsregels Unamar voorrangsregels

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees privaatrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie