Katern 81: Burgerlijk recht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): I. Brand, P.C. van Es, R.M.Ch.M. Koot, W.C. Scharp

Verschijning: december 2001

Archiefcode: AAK20014271

faillissementspauliana relevante verwijzing verschillende algemene voorwaarden vestiging stil pandrecht wilsovereenstemming

Burgerlijk recht