vrijheidsbeneming

Resultaat 1–12 van de 22 resultaten wordt getoond

De mensenhandelaar, de waan van de dag en de minister van Justitie

J. Giltaij, D.J. van Leeuwen

Naar aanleiding van het vluchten van een verdachte waarvan de voorlopige hechtenis in de aanloop van het geding was geschorst, gaan twee redactieleden in op aan wie de bevoegdheid tot het schorsen van de voorlopige hechtenis toekomt en dient toe te komen. Daarbij wordt met name ingegaan op de taak van de rechter in het strafproces.

Opinie | Redactioneel
november 2009
AA20090705

De toegang tot een raadsman bij het politieverhoor

J.J. Mesu

Op 1 maart 2017 zijn drie nieuwe regelingen over de toegang tot een raadsman bij het politieverhoor in werking getreden. In dit artikel worden deze regelingen besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 2017
AA20170332

Een deal over bajesdagen of liever cash?

L.J.A. Damen

Hoge Raad 29 april 1994, nr. 15280, ECLI:NL:HR:1994:ZC1355, RvdW 1994, 104C (Engelse handtekening) Arrest van de Hoge Raad waarin een Engelsman die vrijgesproken is van een strafbaar feit maar veroordeeld voor andere feiten tot een gevangenisstraf naar het buitenland is gevlucht en zijn straf niet uitzit. De Engelsman stelt zich op het standpunt dat er door de dagen voorlopige hechtenis jegens hem een onrechtmatige daad is gepleegd door de Staat en weigert een aanbod op gratie voor de overig uit te zitten straf als schadevergoeding in natura voor de nog uit te zitten celstraf. Het gaat i.c. dus om onrechtmatige rechtspraak. In de noot wordt hier dieper op ingegaan evenals op de art. 89 Sv-procedure.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1994
AA19940675

maart 1989

Katern 30: Mensenrechten

Vakgroep staatsrechtelijke vakken RUL

maart 1989

Katern 30: Vreemdelingenrecht

, P. Boeles

september 1989

Katern 32: Mensenrechten

Vakgroep staatsrechtelijke vakken RUL

maart 1991

Katern 38: Vreemdelingenrecht

J.D.M. Steenbergen

maart 2003

Katern 86: Vreemdelingenrecht

P. Mendelts

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2021

Landmark Cases on Asylum and Immigration Law

E.R. Brouwer, S.G. Kok, K.M. Zwaan

Post thumbnail De belangrijkste Engels- en Nederlandstalige uitspraken op het gebied van het vreemdelingenrecht van 1950 tot en met 2021 speciaal geselecteerd en geannoteerd voor gebruik in het onderwijs en de rechtspraktijk. Important decisions between 1950 and 2021 in the area of asylum and immigration law have been compiled, with annotations from experts at Dutch universities to serve as a tool for education at universities and colleges, as well as professional education for judges, legal practitioners, and government staff.

9789493199330 - 28-07-2021

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 71

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 73

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 23

Resultaat 1–12 van de 22 resultaten wordt getoond