Een deal over bajesdagen of liever cash?


Hoge Raad 29 april 1994, nr. 15280, ECLI:NL:HR:1994:ZC1355, RvdW 1994, 104C (Engelse handtekening)

Arrest van de Hoge Raad waarin een Engelsman die vrijgesproken is van een strafbaar feit maar veroordeeld voor andere feiten tot een gevangenisstraf naar het buitenland is gevlucht en zijn straf niet uitzit. De Engelsman stelt zich op het standpunt dat er door de dagen voorlopige hechtenis jegens hem een onrechtmatige daad is gepleegd door de Staat en weigert een aanbod op gratie voor de overig uit te zitten straf als schadevergoeding in natura voor de nog uit te zitten celstraf. Het gaat i.c. dus om onrechtmatige rechtspraak. In de noot wordt hier dieper op ingegaan evenals op de art. 89 Sv-procedure.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.J.A. Damen

Verschijning: oktober 1994

Archiefcode: AA19940675

Hoge Raad 29-04-1994 (ECLI:NL:HR:1994:ZC1355) zaaknummer: 15280

gratie onrechtmatige overheidsdaad onrechtmatige rechtspraak voorlopige hechtenis vrijheidsbeneming

Staats- en bestuursrecht Strafrecht en criminologie

Annotaties en wetgeving Annotatie