De mensenhandelaar, de waan van de dag en de minister van Justitie


Naar aanleiding van het vluchten van een verdachte waarvan de voorlopige hechtenis in de aanloop van het geding was geschorst, gaan twee redactieleden in op aan wie de bevoegdheid tot het schorsen van de voorlopige hechtenis toekomt en dient toe te komen. Daarbij wordt met name ingegaan op de taak van de rechter in het strafproces.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Giltaij, D.J. van Leeuwen

Verschijning: November 2009

Archiefcode: AA20090705

gevangenisdirecteur onschuldpresumptie strafproces voorlopige hechtenis vrijheidsbeneming

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Opinie Redactioneel