UWV Amsterdam: vof of vennoten werkgever? Nieuwe onzekerheid rechtsbevoegdheid vof


Hoge Raad 18 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:649, JOR 2019/173, m.nt. N.E.D. Faber (UWV Amsterdam/X, bewindvoerder in wettelijke schuldsanering)


Advertorial
Cassatieblog.nl is hét weblog over de civiele cassatierechtspraak in Nederland. Dit weblog schetst de invloed van de Hoge Raad op de rechtsontwikkeling, door interessante uitspraken van de Hoge Raad op alle gebieden van het burgerlijk (proces)recht te signaleren en becommentariëren. Ook worden af en toe uitspraken van de belastingkamer van de Hoge Raad besproken die voor de civiele praktijk of anderszins interessant zijn.

Cassatieblog.nl signaleert ook andere ontwikkelingen rondom het hoogste civiele rechtscollege van Nederland. Daarnaast worden de wetgevingstrajecten omtrent de cassatierechtspraak (de openstelling van de cassatiebalie, de ‘selectie aan de poort’ en de prejudiciële vragen) op de voet gevolgd.

Cassatieblog.nl is een initiatief van en staat onder redactie van de cassatiesectie van Pels Rijcken.


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen