De economische rationale van het (nieuwe) verzekeringsrecht


Op 1 januari 2006 is het nieuwe verzekeringsrecht in werking getreden. Titel 7.17 BW vervangt de oude regeling uit het Wetboek van Koophandel. Naar aanleiding van de introductie van titel 7.17 BW geeft deze bijdrage een (rechts)economische visie op verzekeringen. Eerst zal uiteengezet worden waarom mensen verzekeringen afsluiten en waarom ze bereid zijn hiervoor een premie te betalen die hoger is dan het verwachte risico dat ze er mee afdekken. Vervolgens gaat het artikel in op twee belangrijke problemen die kunnen ontstaan wanneer mensen verzekerd zijn: moreel risico en averechtse selectie.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.T. Visscher

Verschijning: juli 2006

Archiefcode: AA20060485

averechtse selectie moreel risico premie rechtseconomie risico verzekering

Burgerlijk recht Sociaal-economisch recht Verzekeringsrecht

Verdieping Verdiepend artikel