Inleiding Rode draad ‘Beroepsaansprakelijkheid’


In deze inleiding bij de Rode draad ‘Beroepsaansprakelijkheid’ wordt ingegaan op het nieuwe thema van de Rode draad en wordt geschetst welke onderwerpen aan bod kunnen komen bij de aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Broekhuizen, A.J. Verheij, A. van Vught

Verschijning: januari 1995

Archiefcode: AA19950012

aansprakelijkheid beroepsaansprakelijkheid verzekering vrij beroep zorgplicht

Burgerlijk recht

Rode draad Beroepsaansprakelijkheid