vertrouwensregel

Toont alle 10 resultaten

Afkeuring, wantrouwen of wanvertoning?

B.I. Bethlehem, D.J.W. Jongsma

Wie heeft het primaat bij de beoordeling van een motie in de kamer? De Tweede Kamer of de minister.

Opinie | Redactioneel
februari 2007
AA20070113

Beantwoording rechtsvraag (261) staatsrecht

C.A.J.M. Kortmann

Beantwoording van een rechtsvraag waarbij het ontbindingsrecht, instemming met ontbinding en de vraag of tegen het ontbindingsbesluit van het kabinet een administratief rechtelijk bezwaar- en beroepsprocedure openstaat.

Perspectief | Rechtsvraag
juli 1997
AA19970524

maart 2007

Katern 102: Staatsrecht

R. de Lange, W.S.R. Stoter

maart 2002

Katern 82: Staatsrecht

L.F.M. Besselink, R. de Lange

Moest ze ‘t of moest ze ‘t niet?

De affaire Verdonk van december 2006 nogmaals onder de loep

L. de Jongh

Post thumbnail In dit artikel wordt ingegaan op een eerder in Ars Aequi verschenen artikel dat ging over het aftreden van Rita Verdonk in december 2006. De auteur ontleent aan het feit dat twee juristen na een grondige analyse tot een verschillende conclusie komen over de werking de conclusie dat de staatsrechtelijke vertrouwensregel gecodificeerd dient te worden. In het artikel wordt ingegaan op het handelen van een kabinet tijdens een demissionaire periode, de motie van afkeuring en het homogeniteitsbeginsel.

Opinie | Reactie/nawoord
januari 2009
AA20090037

Rechtsvraag (261) staatsrecht

C.A.J.M. Kortmann

Rechtsvraag op het gebied van het staatsrecht waarbij de ontbinding van de Tweede Kamer, instemming met ontbinding en bezwaar en beroep tegen ontbindingsbesluit van de regering.

Perspectief | Rechtsvraag
maart 1997
AA19970177

Staatsrecht in crisistijd

C. Syrier

Post thumbnail ‘Het parlementair stelsel is verkracht’, oordeelde staatsrechtgeleerde Bovend’Eert. Naar mening van Kortmann werd door de gang van zaken rond de kabinetscrisis van december 2006 honderdvijftig jaar staatsrecht in de prullenbak gegooid. Deze ferme uitspraken bleven niet onweersproken. Bij confrontaties zoals die van december 2006, zo betoogde Boon, eist het politieke spelelement een eigen, zelfstandige rol voor zich op. ‘Het Nederlandse staatsrecht biedt voor zo’n rol alle ruimte.’ De kwestie over een generaal pardon voor asielzoekers heeft veel stof doen opwaaien. Daarbij was het niet zelden de demissionaire status van het kabinet die tot controverse leidde. In dit artikel staat de analyse en de beoordeling van de staatsrechtelijke gang van zaken tijdens de kabinetscrisis van december 2006 centraal.

Verdieping | Studentartikel
april 2008
AA20080261

Uitgesproken vertrouwen

F. Kartner, J. Streefkerk

Vertrouwen wordt in de Nederlandse politiek niet onder woorden gebracht, wantrouwen des te vaker. Tijd voor een positieve vertrouwenregel?

Opinie | Redactioneel
oktober 2013
AA20130721

Vangstquotering kabeljauw

Th.G. Drupsteen

Afdeling rechtspraak Raad van State 4 december 1991, ECLI:NL:RVS:1990:AN2115, nrs. R01.88.0547 en R01.88.0585 83-105, AB 1991, 597 m.nt. H.J. Simon en 687 m.nt. I. Sewandono. In deze uitspraak van de ARRvS komt aan de orde in hoeverre een regeling die een quotering oplegt aan de kabeljauwvangst in verschillende categorieën in strijd zou zijn met het evenredigheidsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel en vertrouwensbeginsel. In de noot wordt dieper op de uitspraak ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 1992
AA19920178

W.C.L. van der Grinten-lezing 2 (Digitaal boek)

Uitgesproken door A.W.H. Docters van Leeuwen

A.W.H. Docters van Leeuwen

Post thumbnail Deze tweede lezing Is vertrouwen regelbaar? Een zigzaggende verkenning door het publieke en het commerciële domein is uitgesproken door Mr. Arthur W.H. Docters van Leeuwen.

9789069167701 - 01-10-2004

Toont alle 10 resultaten