Uitgesproken vertrouwen


Vertrouwen wordt in de Nederlandse politiek niet onder woorden gebracht, wantrouwen des te vaker. Tijd voor een positieve vertrouwenregel?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F. Kartner, J. Streefkerk

Verschijning: oktober 2013

Archiefcode: AA20130721

motie van vertrouwen motie van wantrouwen vertrouwensregel volksvertegenwoordiging

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Opinie Redactioneel