Moest ze ‘t of moest ze ‘t niet?

De affaire Verdonk van december 2006 nogmaals onder de loep


In dit artikel wordt ingegaan op een eerder in Ars Aequi verschenen artikel dat ging over het aftreden van Rita Verdonk in december 2006. De auteur ontleent aan het feit dat twee juristen na een grondige analyse tot een verschillende conclusie komen over de werking de conclusie dat de staatsrechtelijke vertrouwensregel gecodificeerd dient te worden. In het artikel wordt ingegaan op het handelen van een kabinet tijdens een demissionaire periode, de motie van afkeuring en het homogeniteitsbeginsel.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L. de Jongh

Verschijning: januari 2009

Archiefcode: AA20090037

aftreden kabinetscrisis minister ministerraad motie vertrouwensregel

Staats- en bestuursrecht

Opinie Reactie/nawoord