Beantwoording rechtsvraag (261) staatsrecht


Beantwoording van een rechtsvraag waarbij het ontbindingsrecht, instemming met ontbinding en de vraag of tegen het ontbindingsbesluit van het kabinet een administratief rechtelijk bezwaar- en beroepsprocedure openstaat.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.A.J.M. Kortmann

Verschijning: Juli 1997

Archiefcode: AA19970524

conflict instemming ontbinding vertrouwensregel

Staats- en bestuursrecht

Perspectief Rechtsvraag

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen