Rechtsbeginselen en de morele eenheid van het recht

Dworkins constructivisme


Artikel behorend bij het bijzonder nummer over rechtsbeginselen waarin de verschillen tussen regels en beginselen centraal staan. In het artikel wordt ingegaan op de collisie van regels of beginselen, de visie van Dworkin op integer recht, juridisch constructivisme en rechtsbeginselen als optimaliseringsgeboden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): K. Raes

Verschijning: oktober 1991

Archiefcode: AA19910773

bronnen van recht collisie eenheid geboden morele waarden optimalisering rechtsbeginselen uniformiteit

Metajuridica Rechtsfilosofie

Bijzonder nummer Rechtsbeginselen