Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 65


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): B.P. Vermeulen

Archiefcode: RV20010065

29-05-2001 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2001:AH9563) zaaknummer: 200101994/1

bestuursdwang uitzetting

Bewaring

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 5:21Art. 5:24(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 27, lid 1Art. 45, lid 1Art. 62Art. 63Art. 72, lid 3Grondwet Art. 2