Katern 59: Penitentiair recht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): M.M. Boone

Verschijning: Juni 1996

Archiefcode: AAK19962827

capaciteitsproblematiek individueel regime uitzetting vervroegde invrijheidstelling wachten op plaatsing in tbs-instelling

Strafrecht en criminologie Penitentiair recht, penologie

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen