De Harmonisatiewet: onschendbaarheid van de wet en schendbaarheid van het rechtszekerheidsbeginsel


Hoge Raad 14 april 1989, nr. 13 822, ECLI:NL:HR:1989:AD5725 (Harmonisatiewet-arrest)

In deze noot staat het Harmonisatiewet-arrest van de Hoge Raad centraal waarin de kwam tot de volgende oordelen: Afwijzing van toetsing van wetgeving in formele zin aan fundamentele rechtsbeginselen en aan het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Plaats van de rechter in het staatsbestel. Verhouding tot contra legem-jurisprudentie. In de noot wordt hier dieper op ingegaan. Ook komen de procedurele implicaties hier uitvoerig aan bod.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.M.H. Hirsch Ballin

Verschijning: juni 1989

Archiefcode: AA19890578

Hoge Raad 14-04-1989 (ECLI:NL:HR:1989:AD5725) zaaknummer: 13 822

Harmonisatiewet machtenscheiding toetsingsverbod trias politica wet in formele zin

Staats- en bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie