Resultaat 13–18 van de 18 resultaten wordt getoond

Juni 1989

Katern 31: Bestuursrecht

R.L. Vucsán

September 1989

Katern 32: Bestuursrecht

R.L. Vucsán

Naar een schendbare Wet?

W. van Boven

Het zogenaamde Harmonisatiewet-vonnis van de president van de Haagse rechtbank van 11 augustus 1988 en het daarop betrekking hebbende arrest van de Hoge Raad van 14 april 1989 zorgden voor veel beroering onder de staatsrechtsgeleerden. Een discussiepunt vormde de vraag of het toetsingsverbod van art. 120 Grondwet (de rechter mag de wet in formele zin niet aan de Grondwet toetsen) nog wel diende te worden gehandhaafd. Er heeft zich de laatste jaren een aantal juridische en politieke ontwikkelingen voorgedaan die de onschendbaarheid van de wet niet meer zo vanzelfsprekend maken.

Verdieping | Studentartikel
Maart 1990
AA19900143

Over de amuse en de verschillende gangen van het diner

Over de constitutionele verhoudingen tussen rechter en wetgever

P.A.M. Mevis

Post thumbnail In deze opiniërende amuse wordt ingegaan op de verhoudingen tussen wetgever en rechter waar het de rechtsvorming in het strafrecht betreft. Daarbij wordt ingegaan op het wetsvoorstel Halsema over wijziging van het toetsingsverbod.

Opinie | Opiniërend artikel
Maart 2009
AA20090152

Toetsing van belastingwetgeving aan het gelijkheidsbeginsel in Nederland en Duitsland

R. van der Hulle, R. van der Hulle

Post thumbnail

Zowel in Nederland als in Duitsland wordt belastingwetgeving regelmatig door belastingplichtigen met een beroep op het gelijkheidsbeginsel bij de rechter aangevochten. In deze bijdrage wordt bezien op welke wijze de Hoge Raad en het Duitse constitutionele hof beoordelen of belastingwetgeving in strijd is met dit beginsel. Hoewel beide rechtscolleges uitgaan van een ruime beoordelingsvrijheid voor de belastingwetgever, stellen zij zich niet altijd even terughoudend op.

Verdieping | Verdiepend artikel
December 2015
AA20150981

Toetsing van wetgeving aan de sociale grondrechten van hoofdstuk 1 van de Grondwet

J.W.A. Fleuren

Post thumbnail In dit artikel wordt onderzocht in hoeverre het toetsingsverbod in de weg staat om wetten in formele zin te toetsen aan de sociale grondrechten neergelegd in hoofdstuk 1 van de Grondwet. Waar een toetsingsverbod voor klassieke grondrechten buiten twijfel verheven is, blijft dit voor de instructienormen en taakstellingen voor de overheid die de sociale grondrechten zijn, een open vraag die niet alleen academisch is.

Verdieping | Studentartikel
September 2008
AA20080620

Resultaat 13–18 van de 18 resultaten wordt getoond