Harmonisatiewet

Annotatie


In deze beknopte noot van Prof. C.A.J.M. Kortmann wordt het bekende Harmonisatiewet-arrest besproken waarbij toetsing van de wet in formele zin aan het Statuut en de algemene rechtsbeginselen wordt uitgesloten.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.A.J.M. Kortmann

Verschijning: November 2005

Archiefcode: AA20050952

algemene rechtsbeginselen hoger recht statuut toetsingsverbod

Staats- en bestuursrecht

Overig Rode draad Raad en daadVerdieping Verdiepend artikel