Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 53

visumplichtig, derde landenonderdaan/gezinslid Unieburger kan visum aan grens aanvragen