Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 74

Saadi t. Verenigd Koninkrijk - rechtmatigheid detentie bij onderzoek naar asielaanvraag


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): Red. Rechtspraak Vreemdelingenrecht

Archiefcode: RV20080074

29-01-2008 Europees Hof voor de Rechten van de Mens (ECLI:NL:XX:2008:BC6246) zaaknummer: 13229/03

aanvraag toegang

Bewaring

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 5, lid 1, sub fArt. 5, lid 2