Het civiele parket bij de Hoge Raad. Het juiste midden?


In deze bijdrage in de serie Rode draad wordt ingegaan op de belangrijke rol die het civiele parket bij de Hoge Raad vervult voor de cassatierechtspraak en de rechtsvorming.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.H. Sieburgh

Verschijning: november 2005

Archiefcode: AA20050906

conclusie intermediair middenpositie rechtvorming toegang

Burgerlijk recht

Overig Rode draad Raad en daadVerdieping Verdiepend artikel