Toont alle 12 resultaten

‘Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’

T. Kodrzycki, J.M.J. van Rijn van Alkemade

Dit redactionele artikel gaat in op een kaderbesluit van de Europese Unie waardoor boetes die in een lidstaat zijn opgelegd aan een inwoner van een andere lidstaat in het land van de overtreder ten uitvoer kunnen worden gelegd.

Opinie | Redactioneel
september 2006
AA20060566

De zwakheden van het detentierecht

C. Kelk

De in de wet neergelegde detentiebeginselen en de traditionele uitgangspunten voor de situatie van de gedetineerden komen steeds meer onder druk te staan van de capaciteitstekorten en de voortschrijdende bezuinigingen. Ook het primaat van de veiligheid en de vergeldingsgedachte zijn merkbaar geworden in de detentiesituatie. Intussen hebben zich in de vorm van sterk versoberde regimes voor bijvoorbeeld de bolletjesslikkers bepaald misstanden voorgedaan. Voorts mogen nu twee gedetineerden in één cel worden opgesloten. Het nieuwe concept van een sterk op elektronische begeleiding gebaseerde, personeelsarme inrichting verkeert in de experimentele fase. Ons gevangeniswezen behoorde vroeger tot de meest geavanceerde detentiesystemen, maar die tijd lijkt enigszins voorbij. Het is zelfs de vraag of door ons nog wel steeds in voldoende mate wordt voldaan aan de terzake geldende internationale normen. Voorts kan men zich afvragen of de rechter bij de straftoemeting met deze situatie niet enige rekening zou moeten houden.

Bijzonder nummer | Krom~recht, over misstanden in het recht
juli 2005
AA20050588

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens beslist 12.143 zaken in één klap

L.R. Glas

Post thumbnail Ondanks het feit dat de uitspraak Burmych e.a. t. Oekraïne van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geen klassieke landmark-uitspraak is, is zij om een vijftal redenen uitzonderlijk. Deze redenen houden verband met de keuze van het Hof om vooral zo snel mogelijk van de klachten af te zijn. Die keuze heeft grote gevolgen voor duizenden Oekraïners.

Blauwe pagina's | Spraakmakende Zaken
mei 2021
AA20210428

Het Forum humane tenuitvoerlegging levenslange gevangenisstraf

W.F. van Hattum

In dit artikel beschrijft Wiene van Hattum de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf vanaf de jaren 50 tot heden. In het laatste decennium is een omslag te zien; resocialisatie en een menswaardige behandeling staan niet langer voorop. Deze omslag was de aanleiding voor het oprichten van het Forum Levenslang: een groep deskundigen op het gebied van strafrechtspleging en -toepassing die door onder andere het geven van lezingen en het publiceren van artikelen hopen politici en rechters te overtuigen van de noodzaak tot bijstelling van het beleid.

Perspectief | Perspectiefartikel
april 2012
AA20120312

Het is toch anders dan gedacht: executoriaal derdenbeslag heeft geen voortdurende stuitende werking

A.W. Jongbloed

Hoge Raad 30 september 2016, nr. 15/01943, ECLI:NL:HR:2016:2222 (Pegroam/mr. X)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2017
AA20170316

december 2006

Katern 101: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

december 1990

Katern 37: Internationaal privaatrecht

D. Kokkini-Iatridou

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 62

tenuitvoerlegging en schadevergoeding

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 66

uitzetcentra en uitleg Shamsa

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 69

tenuitvoerlegging

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 80

bewaring tussen strafrechtelijke gedetineerden

Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen

M.H.F. Knaapen

In dit artikel komt de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen ter sprake. Deze wet is een uitvoeringsregeling van een internationaal verdrag dat het mogelijk maakt om in het buitenland veroordeelden in Nederland hun straf te laten uitzitten. De overdracht van executie vormt het vierde instrument dat samen met de uitlevering, de kleine rechtshulp en de overdracht van strafvervolging het kwartet van de internationale rechtshulpmodaliteiten completeert. In dit artikel wordt dieper op de wet in gegaan. Er komt onder meer aan de orde wat de voorwaarden voor overname van strafexecutie zijn, de exequaturprocedure en de instemming van de veroordeelde.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 1988
AA19880100

Toont alle 12 resultaten