‘Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’


Dit redactionele artikel gaat in op een kaderbesluit van de Europese Unie waardoor boetes die in een lidstaat zijn opgelegd aan een inwoner van een andere lidstaat in het land van de overtreder ten uitvoer kunnen worden gelegd.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T. Kodrzycki, J.M.J. van Rijn van Alkemade

Verschijning: september 2006

Archiefcode: AA20060566

boete Europese samenwerking kaderbesluit tenuitvoerlegging wederzijdse erkenning

Internationaal Europees en buitenlands recht

Opinie Redactioneel