Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 69

tenuitvoerlegging


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): P.J.A.M. Baudoin

Archiefcode: RV20050069

28-04-2005 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2005:15) zaaknummer: 200410273/1

tenuitvoerlegging vreemdelingenbewaring vrijheidsbeneming

Bewaring

(PBW) Penitentiaire beginselenwet Art 60Art. 69(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 94 lid 4