Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 62

tenuitvoerlegging en schadevergoeding


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): P.J.A.M. Baudoin

Archiefcode: RV20040062

31-03-2004 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2004:AO8199) zaaknummer: 200308790/1

schadevergoeding tenuitvoerlegging

Bewaring

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 8:73(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 5(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 106Vreemdelingenbesluit (oud) Art. 5.4 lid 2