Katern 37: Internationaal privaatrecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): D. Kokkini-Iatridou

Verschijning: december 1990

Archiefcode: AAK19901628

executieverdrag rechtskeuze samenloop tenuitvoerlegging vreemde verstekvonnissen

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees privaatrecht