De taal in het rechts- en bestuurlijk verkeer


In dit artikel wordt ingegaan op de invoering van het Fries als bestuurstaal en als rechtstaal. Er wordt geschetst hoe de voorgeschiedenis is geweest die tot de wetten heeft geleid die het Fries als bestuurs- en rechtstaal mogelijkhebben gemaakt. Ook wordt er ingegaan op het Nederlands en het Fries als bestuurs- en rechtstaal.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T.C. Borman

Verschijning: Januari 1996

Archiefcode: AA19960028

bestuurstaal rechtstaal taal taalgebruik wetgeving

Annotaties en wetgeving Wetgeving

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen